3x katten in ARTIS
Leeuw

Leeuw

Leeuwen zijn de enige katachtigen die in een groep leven. Een troep bestaat uit één mannetje, de leider, en zijn harem: de vrouwtjes en hun welpen. De leeuwinnen zorgen voor het meeste voedsel en werken samen als ze een grote prooi willen vangen.

Jaguar

Jaguar

Jaguars leven solitair en wisselen van territorium. Ze houden zich vrijwel altijd op in de buurt van water en kunnen – in tegenstelling tot veel andere katachtigen – goed zwemmen. Brullen als een leeuw doen ze niet, ze maken een soort ‘uhh’ geluid.

Margay

Margay

De margay is de kleinste wilde kat in ARTIS. Hij kan als enige katachtige met zijn kop omlaag van een boomstam naar beneden lopen. De achtervoet van een margay kan 180° graden naar binnen draaien. Handig voor grip op de situatie!