None

Rijksmonument Volharding duurzaam gerestaureerd

– dec 19, 2022

De restauratie van het rijksmonument de Volharding in ARTIS is succesvol afgerond. Het voormalige rijstpakhuis daterend uit 1857 is verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt.

ARTIS heeft kleur- en bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren om het aangezicht van het gebouw terug te brengen naar het ontwerp uit 1922 van architect Ouëndag. Bovendien zijn er zonnepanelen in zink-kleur geplaatst op het dak van het historische pand. De Volharding is hiermee het eerste rijksmonument met zonnepanelen in dezelfde kleurstelling als het zinken dak. De restauratie is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Monumenten & Archeologie) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en mede mogelijk gemaakt door overheidssubsidies en particuliere bijdragen.

Armillarium en natuurleien

Het historische gebouw is ‘bekroond’ met een armillarium: een hemelbol voorzien van metalen ringen die de belangrijkste cirkels van de hemel voorstellen. Het staat symbool voor kennis en wetenschap en is een reconstructie van de bol die het pand vanaf 1886 sierde. In de ring van het armillarium is een citaat aangebracht van Eli Heimans, een belangrijke natuureducator uit de negentiende eeuw: ‘Wie werkte met liefde blijft leven. Wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven.’

Armillarium op Volharding_1920x1080.jpg

Het Armillarium op de Volharding in ARTIS. © ARTIS/ Elena ten Brink

 De bitumen dakbedekking van de koepels zijn vervangen voor natuurleien. Het gebruik van natuurleien is kwalitatief hoogwaardig en sluit beter aan bij de uitstraling van het monument. Natuurleien hebben een veel langere levensduur.

Duurzame restauratie

De Volharding is verduurzaamd door het aanbrengen van onder meer isolatie, isolerend monumentenglas en zonnepanelen. De verduurzaming past binnen de ambitie van ARTIS om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn. Bij alle gebouwen en verblijven die worden gerenoveerd, werkt ARTIS aan de duurzaamheidsdoelen. Eerder dit jaar opende het gerestaureerde en vernieuwde ARTIS-Groote Museum (uit 1855). Het Aquarium (uit 1882) is het volgende rijksmonument dat grootschalig gerestaureerd moet worden om het te behouden voor de toekomst. Daarvoor is onlangs een fondsenwervingscampagne gestart. ARTIS kreeg in september het Restauratiefonds Compliment uitgereikt voor de restauratie en daarmee het behoud van de vele monumenten in Nederlands oudste dierentuin.

volharding aerial_Arjen Veldt.jpg

© ARTIS/ Arjen Veldt

Over de Volharding

De Volharding is een van de 26 rijksmonumenten in ARTIS. Oorspronkelijk was de Volharding een rijstpakhuis, aangekocht in 1866 om er runderen in te huisvesten. In 1885 en 1886 werden de bovenverdiepingen verbouwd tot Etnografisch Museum en later werd het omgedoopt tot Zoölogisch Laboratorium voor de Universiteit van Amsterdam (1922). Sinds 1986 zijn in het gebouw ARTIS-kantoren gevestigd. De hoge gierenvolière aan de westzijde van de Volharding is in 2003 geopend.

erfgoed_Volharding_1920x1080.jpg