Roger van Boxtel treedt toe tot Raad van Toezicht

– jun 14, 2021

De versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland die per zaterdag 25 september ingaan, zijn ook goed nieuws voor de bezoekers van ARTIS! De verplichte 1,5 meter afstand wordt losgelaten en ARTIS mag weer open met een volledige capaciteit. 

De Raad van Toezicht van ARTIS heeft Roger van Boxtel benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Van Boxtel volgt Jan Buné op, die sinds 2014 lid is van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van ARTIS heeft Roger van Boxtel benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Van Boxtel volgt Jan Buné op, die sinds 2013 lid is van de Raad van Toezicht. 

Joop Saan, voorzitter van de Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van Van Boxtel: “In deze voor ARTIS uitdagende periode is het fijn om een ervaren bestuurder als Roger aan ons te verbinden. Roger heeft als voormalig lid van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen bovendien veel kennis en ervaring die nauw aansluit bij de toekomstvisie van ARTIS. Wij zijn heel blij met zijn komst. Jan Buné heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld vanuit zijn financiële achtergrond en daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.”

Roger van Boxtel kijkt uit naar deze toezichthoudende rol: “ARTIS is een fantastisch instituut en ik verheug me er dan ook op om vanuit mijn functie als toezichthouder dichtbij het ARTIS van nu te staan en met elkaar te werken aan de toekomst van ARTIS, waarin educatie, dierenwelzijn, cultuur en onderzoek centraal staan. ARTIS heeft een zwaar jaar achter de rug, ik hoop voor jong en oud dat ARTIS vanaf nu altijd weer open zal zijn en dat de ruimte zal ontstaan om de mooie toekomstplannen te realiseren.”

Over Roger van Boxtel

Roger Henri Ludovic Maria van Boxtel (1954) werkte bijna tien jaar als organisatieadviseur voordat hij in 1994 Tweede Kamerlid werd namens D66. In 1998 werd Van Boxtel minister zonder portefeuille in het tweede kabinet-Kok, belast met grote steden- en integratiebeleid. In 2000 werd hij tijdelijk benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Na zijn vertrek uit de politiek in 2002 maakte Van Boxtel de stap terug naar het bedrijfsleven en was hij onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis en vanaf 2015 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, welke functie hij tot september 2020 bekleedde. Van 2011 tot 2015 was Van Boxtel lid van de Eerste Kamer, en tevens voorzitter van de fractie van D66. 

RaadvanToezicht.jpg

Overige functies van Roger van Boxtel

•    Voorzitter van de Raad van Toezicht Museum de Fundatie – sinds 2015
•    Voorzitter van het bestuur Amsterdam Sinfonietta – sinds 2019
•    Lid Taskforce Sustainability van de Union International de Carrefour – sinds mei 2021
•    Lid en beoogd Voorzitter van de Raad van Commissarissen KPMG – sinds  juni 2021

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instelling(en). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.