Zwarte zwanen komen voor in Australië. Hier leeft hij bij meren, moerassen en rivieren waar genoeg planten groeien om te eten en om nesten van te bouwen. Deze waterpartijen kunnen zoet, brak of zout water bevatten. In een geschikte habitat zijn zwarte zwanen vrij honkvast. Ze trekken echter als nomaden naar geschiktere leefgebieden als het te droog wordt.

Wat eet hij graag?

Zwarte zwanen zijn voornamelijk planteneters die erg van waterplanten en moerasplanten houden. Als deze er niet zijn, eten ze planten die in weides staan. Soms eten ze insecten.

Voor het leven

Zwarte zwanen zijn monogame dieren. Paartjes blijven hun hele leven bij elkaar. Toch bevat een derde van de nesten pullen die niet van het mannetje van het koppel zijn. Vrouwtjes paren dus soms ook met andere mannetjes. Ook zijn er homoseksuele paartjes, waarvan het grootste deel uit twee mannen bestaat. Deze paren stelen nesten of nemen er tijdelijk een vrouwtje bij totdat zij eieren heeft gelegd. De jongen van deze mannenkoppels hebben een veel hogere overlevingskans, doordat mannetjes agressiever zijn en het nest en jongen beide feller verdedigen dan vrouwtjes.

Grijs

De broedtijd van de zwaan bedraagt 35 tot 40 dagen. Kuikens van de zwarte zwaan hebben lichtgrijs dons en een zwarte snavel. Pas als ze ouder zijn worden ze zwart en krijgen ze hun rode snavel.
 

Is geadopteerd door: