De zwarte kuifmakaak komt op het Indonesische eiland Sulawesi voor. De apen leven hoog in de bomen van het tropisch regenwoud.

Wat eet hij graag?

Ze eten vooral fruit en blad, aangevuld met kleine dieren en eieren. Ook breken ze rotte bomen open, op zoek naar voedzame keverlarven.

Pannenkoek

Door zijn doorgroefde gelaat, lijkt de zwarte kuifmakaak op een baviaan. Hij wordt dan ook wel kuifbaviaan genoemd. Het achterwerk van het vrouwtje zwelt in haar vruchtbare periode op tot een grote rode pannenkoek; onweerstaanbaar voor het mannetje. Als ze bevrucht wordt, krijgt ze één jong waar ook het mannetje graag mee speelt.

Zeven verschillende makaken op één eiland

Op het Indonesische eiland Sulawesi komen zeven verschillende makaken voor; zes soorten, waarvan één soort met twee ondersoorten. Sommige wetenschappers tellen zeven soorten, andere voegen nog meer soorten samen. Ongeveer een miljoen jaar geleden liepen sommige delen van het eiland door de sterke zeespiegelstijging onder water. Daardoor ontstonden er kleine eilandjes. Op elk eilandje evolueerde de makaak tot een andere soort of vorm. Door verschuivingen van de aardkorst is het land vervolgens omhoog geduwd en is er weer één eiland gevormd, waar nu de verschillende soorten makaken naast elkaar leven.

Zeer bedreigd

Door toedoen van onder andere de mens is de zwarte kuifmakaak een zeer bedreigde diersoort. De populatie in dierentuinen wordt gecoördineerd door een Europees fokprogramma. Ook de groep in ARTIS maakt onderdeel uit van dit programma. ARTIS houdt al zwarte kuifmakaken sinds de jaren '70.
 

Is geadopteerd door: