Weltevreden en Welgelegen werden tegelijk met het Duivenhuis aangekocht rond 1863.

Welgelegen en Weltevreden

Welgelegen, waar onder andere de befaamde A.F.J. Portielje, Inspecteur van de Levende Have van ARTIS, bijna 50 jaar woonde, dateert van ongeveer 1750. Weltevreden moet van het eerste kwart van de 18de eeuw stammen en dient eveneens als behuizing voor ARTIS-personeel. Evenals de Directeurswoning uit 1897, gebouwd door J. Klinkhamer die ook de indrukwekkende Berenburcht en het Magazijn ontwierp, hebben de huizen een ruime tuin. Als afscheiding van de tuin van Welgelegen met ARTIS is een fraai rococo-sierhek uit 1780 geplaatst dat daar misschien ooit aan de straatzijde heeft gefungeerd.  

Amicitia

Op de locatie van de Directeurswoning stond tot 1896 Amicitia, een kleurig uitgedost Societeitsgebouw dat tussen 1860 en 1888 als Ethnografisch Museum dienst deed en na die tijd als Apenhuis.