De vuursalamander komt voor in bijna heel Europa. Hij leeft in gebieden tot 2150 meter hoogte. De meeste dieren komen voor tussen de 200 en 1000 meter boven zeeniveau.

Wat eet hij het liefst?

Dit dier eet graag kleinere dieren zoals insecten, spinnen, regenwormen, naaktslakken en verschillende soorten ongewervelden. Ook eten ze soms larven van andere salamanders of kikkers.

Landamfibie

Hoewel veel amfibieën zowel in het water als op het land leven, doet de vuursalamander dat anders. Dit dier blijft bijna uitsluitend op het land. Sommige ondersoorten zijn eierlevendbarend. Dit betekent dat de eieren zich ontwikkelen in het vrouwtje en door haar afgezet worden in het water waarna de eieren direct uitkomen. Deze larven kunnen wel zwemmen. In sommige populaties ontwikkelt ook het larvale stadium zich in de moeder zodat ze er als ‘miniatuur vuursalamanders’ uitkomen.

Giftig

Vuursalamanders zijn giftige dieren. Met behulp van klieren in hun huid scheiden ze een gif af genaamd samandarine. Kleinere dieren hebben minder van dit gif dan oudere dieren en zijn dus minder gevaarlijk. Dit gif veroorzaakt spiercontracties, hyperventilatie en een hoge bloeddruk. De kleuren van de vuursalamander geven het signaal af aan andere dieren dat die van hen af moeten blijven en dat ze niet eetbaar zijn.