De romantische, brokkelige Uilenruïne met slotgracht en torenvenster moet voor de uilen een hele verbetering betekend hebben, na een langdurig verblijf in kooien aan de noordkant van het Wolvenhuis.

Brokstukken

De ruïne, naar voorbeeld van het voormalige kasteel Brederode te Santpoort, was een ontwerp van Dr. A.F.J. Portielje, bijna 50 jaar lang Inspecteur van de Levende Have van ARTIS. Hij zou eigenhandig brokstukken van de oude ruïne naar ARTIS hebben overgebracht. De bouw werd onder Baas Stijvers door ARTIS zelf uitgevoerd. 

Slotgracht

De rijkbegroeide slotgracht aan de zijde van de Hollandse Tuin, waar zelfs roerdompen zich thuis voelden, paste goed bij de tendens om meer natuurlijke dierverblijven te bouwen - waar ook Portieljes 'Veentje' bij de vijvers blijk van gaf.

Vernieuwing Uilenruïne

De Uilenruïne wordt vernieuwd zodat de uilen meer ruimte krijgen. Wil je meehelpen om de Uilenruïne te vernieuwen? Doneer dan hier

Bekijk hier de verschillende manieren waarop je ARTIS kunt steunen.