Gek van een merkwaardig en opvallend gestreepte tulp? Er een kapitaal voor neertellen, zoveel als voor een schitterend grachtenhuis? Het gebeurde in de 17de eeuw.

Eenmaal, andermaal, verkocht!

Tussen 1634 en 1637 werd er gespeculeerd met tulpen in een tempo sneller dan ze konden groeien. Tulpen werden op papier verkocht, en voordat ze konden worden geoogst, werden deze papieren al verder verhandeld. Ze werden een geldbelegging, niemand die de tulpen in kwestie zelf had gezien. Toen deze markt instortte bracht het velen tot de bedelstaf.

Tulipomania

Die buitensporige vermenging van geld en tulpenliefde werd bekend als tulipomania. Prenten, pamfletten en schilderijen bevolkt met apen, mallewagens en narrenkappen maakten de tulpenhandel belachelijk. 

De mode betrof vooral ‘gebroken’ tulpen, populair vanwege hun bijzondere strepen en gevlamde kleuren. Die werden veroorzaakt door een virus – de tulpen waren dus eigenlijk ‘ziek’- , maar dat werd pas in de vorige eeuw ontdekt.