Meren en moerassen in het westen van Canada en de Verenigde Staten behoren tot het leefgebied van de trompetzwaan.

Wat eet hij graag?

Een volwassen trompetzwaan eet zaden en (water)planten. Een jonge trompetzwaan eet ook aquatische ongewervelden. Als een trompetzwaan waterplanten eet, pakt hij veel water mee. Aan de rand van zijn snavel zitten kartels die lijken op kleine tandjes. Deze werken als een soort zeef, waardoor het water bij elke hap naar buiten kan lopen.

Als een trompet

Door de lange luchtpijp van de trompetzwaan kan hij een laag getetter laten klinken. Dit lijkt op het geluid van een trompet.

Bijna uitgestorven

In het begin van de twintigste eeuw was de trompetzwaan bijna uitgestorven, doordat er vanaf de zeventiende eeuw fanatiek op hem werd gejaagd. Toen er nog geen schrijfpennen bestonden zoals wij die vandaag de dag kennen, werd er geschreven met een veer. De pen van de veer werd in de inkt gedoopt om er vervolgens mee te schrijven. De veer van de trompetzwaan zou de beste kwaliteit pen zijn en was daarom zeer gewild. Nu gaat het gelukkig goed in het wild met de trompetzwaan.
 

Is geadopteerd door: