De sterlet is een zoetwatervis, een van de kleinere soorten steuren. Hij komt voor in rivieren in Oost-Europa en het Midden-Oosten. De rivieren waarin hij leeft zijn diep en hebben een sterke stroomsnelheid.

Wat eet hij graag?

Larven van insecten en weekdieren zijn de voornaamste voedselbronnen voor de sterlet.

Zomers actief

In de winter trekken sterlets zich gezamenlijk terug op de rivierbodem en bewegen weinig. In de lente wanneer het ijs op de rivieren is gesmolten, worden sterlets weer actief. Dan zwemmen ze tegen de stroom in en beginnen aan hun tocht om eieren af te zetten.

Kwetsbaar

Door overbevissing, dammen en vervuiling van het water is de sterlet een kwetsbaar diersoort. Hij heeft nog geen bedreigde status, maar de populatie gaat achteruit.