Roodstaartamazones leven in Zuidoost-Brazilië. Hier zijn ze te vinden in lage kustgebieden, vochtige bossen, moerassen en mangrove bossen. Altijd in de buurt van zoet water.

Wat eet hij het liefst?

Ze leven van fruit, bessen, zaden, granen, bloem- en bladknoppen.

Natuurbehoud

Roodstaartamazones spelen een belangrijke rol in het verspreiden van zaden. Ze vliegen dagelijks op en neer, van de kustbossen, waar ze veilig slapen en broeden, naar het voedselrijkere regenwoud in het binnenland. Tijdens het vliegen poepen ze zaden uit, afkomstig van hun eten, die zo op verschillende plekken terecht komen. De zaden kunnen weer ontkiemen en uitgroeien tot bomen en planten. Roodstaartamazones zijn, net als andere vogels, een belangrijke schakel in het ecosysteem en  het behouden van de natuur.

Bedreigd

De roodstaartamazone is een kwetsbare diersoort. De grootste bedreiging voor de deze vogel is de mens. Het leefgebied is klein en wordt door boskap en groeiende industrie steeds kleiner. Daarnaast halen mensen de nesten leeg om deze papegaaiensoort later te verkopen aan dierhandelaren. Deze kwetsbare soort neemt dankzij allerlei beschermingsprojecten de laatste jaren gelukkig weer in aantal toe.