De roodsnaveltok komt voor op de graslanden van Afrika.

Wat eet hij graag?

Roodsnaveltoks eten voornamelijk insecten, zoals kevers, sprinkhanen en larven. Ze eten daarnaast ook fruit en bollen. 

Broeden

Net als meer neushoornvogels hebben roodsnaveltoks een bijzondere manier van broeden. Het vrouwtje metselt zichzelf in door een boomholte met modder, takken en uitwerpselen af te sluiten. Er blijft alleen een kleine spleet vrij waardoor het mannetje haar kan voeren. Als het oudste jong rond de 22 dagen oud is, breekt ze uit haar verstopplaats, maar de jongen blijven achter. 

Samenwerking

Groepjes roodsnaveltoks zoeken samen met sommige soorten mangoesten – kleine katachtige roofdieren – naar voedsel. Voor de mangoesten is dit gezelschap nuttig omdat roodsnaveltoks elkaar waarschuwen voor grotere roofdieren door luid te roepen. Zo kunnen de mangoesten rustig naar eten zoeken.