De roodoorbuulbuul leeft in gebieden met een subtropisch klimaat, voornamelijk in Azië en Australië. Ze komen vooral voor op savannes en in bossen rond kreupelhout.

Wat eet hij graag?

De vogel eet voornamelijk vruchten, nectar, bloemen en insecten. 

Broedseizoen

Binnen India verschilt het broedseizoen van de roodoorbuulbuul per regio. In het noorden van het land loopt dit van december tot mei, terwijl er in het zuiden van India gebroed wordt tussen maart en oktober. 

Silent-Forest project

De roodoorbuulbuul wordt in delen van Zuidoost-Azië als huisdier gehouden door de bevolking. Veel vogels worden uit het wild gevangen voor de handel, zangwedstrijden, en het maken van traditionele medicijnen en gerechten. Dit gebeurt niet alleen met de roodoorbuulbuul, maar ook met veel andere zangvogels in Zuidoost-Azië, waardoor de zangvogels met uitsterven bedreigd worden.

Om de roodoorbuulbuul en andere zangvogels in Zuidoost-Azië te beschermen, is EAZA het Silent Forest-project gestart. Het doel van het project is om het probleem onder de aandacht te brengen. Niet alleen hier, maar ook bij de lokale bevolking. Door bewustwording te creëren, hoopt het project de leefomstandigheden en leefomgeving van de zangvogels te verbeteren.