De roodbuikpiranha leeft in traagstromende rivieren en meren in Zuid-Amerika. Hij voelt zich op zijn best in gebieden met een dichte begroeiing.

Wat eet hij graag?

Roodbuikpiranha’s zijn roofvissen. Ze leven in groepen van twintig tot dertig individuen. In hun eentje eten piranha’s kleine dieren zoals kikkers, jonge vissen en vogeltjes. Ook eten ze insecten, slakken, wormen, planten, visvinnen en aas. Maar als groep kunnen roodbuikpiranha’s veel grotere prooien aan. Als één van de piranha’s een potentieel slachtoffer ontdekt, volgt de school. Gezamenlijk zijn piranha’s zo sterk dat zelfs tapirs en herten niet veilig voor hen zijn. Ook verzamelen piranha’s zich wel onder de nesten van watervogels, om te wachten op een onfortuinlijk jong dat uit het nest valt.

Bloeddorstig

Piranha’s hebben een bloeddorstige reputatie. Ze hebben driehoekige tanden met scherpe punten die precies in elkaar passen. Sterke spieren bewegen hun massieve onderkaak. Met hun messcherpe tanden zijn piranha’s in staat om stukken vlees af te bijten. Er zijn wilde verhalen geschreven over piranha’s die paarden in een paar seconden tot op het bot kaalvraten. Waarschijnlijk zijn veel van deze verhalen overdreven, al kunnen piranha’s wel degelijk gevaarlijk zijn. Vooral in het droge seizoen, als de vissen opgesloten raken in steeds kleiner wordende poelen. Er is dan weinig voedsel en de piranha’s zullen eerder aanvallen.

Zorgzaam

Je zou het misschien niet verwachten, maar roodbuikpiranhas zijn zorgzame vissen. Na een uitgebreide balts zet het vrouwtje haar eieren op waterplanten af. Het mannetje bevrucht de eieren en blijft de eieren daarna bewaken. Na ongeveer tien dagen komen de jonge roodbuikpiranha’s uit het ei.
 

Is geadopteerd door: