De reuzengoerami is een zoetwatervis afkomstig uit Zuidoost-Azië. Daar leeft hij in plassen, rivieren, beken en kanalen met veel waterplanten en riet. Mensen hebben hem geïntroduceerd in andere delen van de wereld, zoals in Colombia en op Madagaskar.

Wat eet hij graag?

Reuzengoerami’s worden ook wel ‘waterzwijnen’ genoemd, omdat ze een grote eetlust hebben en in gevangenschap niet kieskeurig zijn met betrekking tot hun dieet. In het wild voeden ze zich met planten, ongewervelde dieren en zelfs met aas.

Labyrint

De reuzengoerami leeft in ondiep water, waarvan de temperatuur hoog kan oplopen. De hoeveelheid zuurstof in het water is laag. Om toch voldoende zuurstof te krijgen, heeft de reuzengoerami naast zijn kieuwen een aanvullend ademhalingsorgaan: het labyrintorgaan. Dit orgaan ligt in de buurt van de kieuwholte. Het heeft de structuur van een doolhof of labyrint en werkt als een soort long. De reuzengoerami kan met zijn labyrintorgaan boven water extra zuurstof uit de lucht halen. Het labyrintorgaan is erg belangrijk, want als de reuzengoerami geen zuurstof boven water kan opnemen stikt hij. Het labyrintorgaan is een aanpassing die is ontstaan bij alle goerami’s. Ze worden daarom ook wel labyrintvissen genoemd.

Schuimnest

Reuzengoerami’s zijn volwassen na hun vierde levensjaar. Om zich voort te planten bouwt het mannetje een schuimnest met speeksel en lucht. Na 8-10 dagen is het nest klaar en zet het vrouwtje de eieren in het nest af. Het mannetje verdedigt het nest fanatiek.