De pauwoogzoetwaterrog (of pauwoogstekelrog) verschuilt zich het liefst op de zanderige bodem van verschillende rivieren, stromen en lagunes in de jungle van Noord-Argentinië, Zuid-Brazilië, Paraguay en Bolivia.

Wat eet hij het liefst?

Kort na de geboorte eet de pauwoogzoetwaterrog enkel plankton. Later wordt zijn dieet aangevuld met weekdieren, kreeftachtigen en larven. Volwassen pauwoogzoetwaterroggen eten voornamelijk vis en kreeftachtigen.

Uiterlijk

Met zijn opvallende oranje en gele stippen, omringd door een zwarte cirkel, is de pauwoogzoetwaterrog goed te onderscheiden van andere roggensoorten. Hij is in het bezit van een giftige stekel op zijn staart die hij gebruikt om vijanden te weren.  

Geboorte

Pauwoogzoetwaterroggen zijn ovoviviparisch. Dit betekent dat het vrouwtje haar eieren in haar lichaam uitbroedt, waarna de jongen uitgebroed ‘geboren’ worden. Per bevruchting worden er ongeveer drie tot 21 jongen geboren. 

Bedreiging

Ondanks dat het leefgebied van de pauwoogzoetwaterrog zeer wijdverspreid is, is er weinig bekend over zijn geschiedenis en populatie. Vissers vormen een bedreiging voor hem omdat zij op hem jagen met harpoenen. Daarnaast worden jongere roggen verkocht als ornament om hun mooie patroon. Hij wordt echter het meest bedreigd door de indamming van verschillende rivierenstelsels waardoor zijn leefgebied steeds kleiner wordt.