Ooievaars in Nederland migreren heen en weer tussen Afrika en Europa. Ze broeden in Europa waar het niet te warm is en waar het groen is, en wanneer de winter arriveert vliegen ze naar het zuiden. Ze overwinteren in Afrika, ten zuiden van de Sahara, in de gebieden die geen woestijn en niet tropisch zijn. Zo zorgen de ooievaars ervoor dat ze altijd in een voor hen geschikt klimaat zitten. Ooievaars houden vooral van open graslanden.

Wat eet hij graag?

Het dieet van de ooievaar bestaat voornamelijk uit amfibieën, geleedpotigen en kleine zoogdieren. De ooievaar verzamelt zijn voedsel door langzaam lopend te zien wat hij tegenkomen. 

Klepperen

Wanneer een paartje ooievaars samen op een nest zit om te broeden, laten ze elkaar vaak weten dat ze bij het nest horen. Ze laten hun onder- en bovensnavel herhaaldelijk op elkaar neer slaan, wat voor het bekende klepperende geluid zorgt. Daarbij gooien ze hun koppen naar achteren zodat hun snavels recht omhoog wijzen. De broedtijd bedraagt zo'n 34 dagen.

Geluksbrengers

Hoewel ooievaars in Europa geassocieerd worden met de komst van baby's, beargumenteren wetenschappers dat de twee zaken ongerelateerd zijn. In het oude Egypte, en ook in de slavische landen, werden ooievaars met zielen geassocieerd. Bij de oude Grieken en Romeinen, waar ze symbool stonden voor trouw van kinderen aan hun ouders, werd geloofd dat ooievaars niet overleden van ouderdom, maar dat ze naar eilanden vlogen en daar veranderden in mensen. In Nederland en Duitsland moedigden mensen ooievaars aan om te nestelen op hun huizen, omdat geloofd werd dat dat geluk bracht.