De nijlgau komt oorspronkelijk voor in India, Pakistan en Nepal. De nijlgau leeft voornamelijk op open, glooiende graslanden met lage bomen en bosjes. Ze komen maar zelden voor in dichte bossen.

Wat eet hij graag?

Het dieet van de nijlgau bestaat voornamelijk uit gras. Daarnaast eten ze houtrijke planten, zoals struiken. Soms vullen zij hun dieet aan met bloemen, zaadjes, bladeren en knoppen. 

Territorium

Nijlgaus leven meestal in kleine kuddes van ongeveer tien dieren. Mannetjes en vrouwtjes leven gescheiden. In de paartijd bezetten volwassen mannetjes een territorium dat wel vijftig hectare groot kan zijn. Het territorium wordt op verschillende plaatsen voorzien van merktekens in de vorm van hopen mest met een doorsnede van ruim een meter.

Concurrentie

Nijlgaumannetjes zijn vruchtbaar vanaf twee tot drie jaar, maar zijn pas groot genoeg om te concurreren met oudere mannetjes als ze vier zijn. Daarom paren mannetjes meestal pas vanaf vier jaar.

Texas

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd de nijlgau naar de Verenigde Staten gehaald en gefokt voor in de Amerikaanse dierentuinen. Rond 1930 werden er enkele individuen in Texas uitgezet. Tot op de dag van vandaag leven er in Texas duizenden nijlgaus.