Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden leven in rivieren in Noord-Australië, Indonesië en Nieuw-Guinea.

Wat eet hij graag?

Het dieet van tweeklauwschildpadden verschilt per levensfase. Als een jong net uit het ei is gekomen, dan eet het de overblijfselen van het ei. Als ze wat groter zijn, eten ze kleine waterdiertjes, zoals insectenlarven, garnaaltjes en slakken. Volwassen schildpadden zijn omnivoren, maar eten voornamelijk plantaardig materiaal. 

Varkensneus

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden zijn makkelijk te herkennen aan hun grote varkensachtige neus. Ze gebruiken hun neus als snorkel wanneer ze zwemmen. In de neus zitten ook zintuigelijke receptoren die de schildpad helpt bij het vinden van voedsel in troebel water. 

Ondiepe kuil

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden komen alleen uit het water om een nest te maken. De vrouw komt ’s nachts aan land en graaft een ondiepe kuil in zand of modder, waar ze haar eieren in legt. Het geslacht van de schilpadden in de eieren worden bepaald door de temperatuur tijdens het broeden. Hoge temperaturen zorgen voor vrouwtjes, lagere temperaturen resulteren in mannetjes.