De kwak heeft een zeer groot verspreidingsgebied; hij komt op alle continenten voor, behalve Australië en Antarctica. In Europa komt hij nog maar zelden voor. Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in moerasgebieden van West-Nederland. Rond 1900 was de soort echter vrijwel verdwenen.

Wat eet hij graag?

De kwak is bepaald niet kieskeurig. Hij eet voornamelijk vis, maar onder meer ook wormen, bloedzuigers, mossels, hagedissen, knaagdieren, eieren en planten. 

Jagen in het donker

De kwak is een kleine reigerachtige en is voornamelijk ’s nachts actief. Overdag zitten kwakken in kleine kolonies ineengedoken op een tak. In het schemerdonker jaagt hij in ondiep water, voornamelijk op kikkers en vissen. Hij steekt zijn snavel onder water en doet hem snel open en dicht, om zo zijn prooi te pakken.

Bijzondere balts

Tijdens het broedseizoen vertonen de mannetjeskwakken bijzonder baltsgedrag. Hij danst, zingt en kleppert met zijn snavel om de aandacht van de vrouwtjes te trekken. Zodra er een nieuw paar is gevormd kleuren van beide dieren de poten roze. Tijdens het broeden ontwikkelt de kwak een witte pluim op zijn hoofd die wel 25 centimeter lang kan worden.
 

Is geadopteerd door: