Met hun lange poten rennen seriema’s over de Zuid-Amerikaanse pampa’s, van Argentinië tot in Brazilië. Wanneer ze bedreigd worden kunnen ze ook wegvliegen, maar ze maken nooit lange vluchten.

Wat eet hij graag?

Een kuifseriema jaagt lopend en rennend op insecten, slangen en hagedissen, net als de Afrikaanse secretarisvogel die erg op hem lijkt. Toch zijn de vogels niet aan elkaar verwant. Zo’n parallellie in uiterlijk en gedrag tussen dieren in verschillende delen van de wereld heet convergentie. 

Nest

Meestal maken de vogels een nest in een takvork van een boom, een paar meter boven de grond. De twee à drie eieren worden door beide oudervogels bebroed. De broedduur bedraagt zo’n 24 dagen. Beide oudervogels verzorgen de kuikens totdat het moment gekomen is dat ze op eigen benen kunnen staan. 

Luide zang

Seriema’s ‘zingen’ zeer regelmatig in koor, en dat is ook in ARTIS luid en duidelijk te horen. Het is namelijk een heel scherp geluid dat sommigen vergelijken met het harde, hoge gekef van jonge hondjes. De roep is zo luidruchtig, dat boeren soms jonge vogels uit het nest halen om hen later als ‘waakhond’ in te kunnen zetten.