De kuifhoenderkoet leeft in de moerassige gebieden van Bolivia, Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay (Zuid-Amerika).

Wat eet hij het liefst?

De kuifhoenderkoet is een grazende herbivoor. De vogelsoort eet het liefst plantwortels, bladeren en zaden. 

Luid en sociaal

Kuifhoenderkoeten vormen een koppeltje voor het leven. Wanneer zij elkaar het hof maken gaat dit gepaard met veel geluid. Hieraan hebben zij hun benaming 'southern screamer' te danken. Het uitbroeden van eieren en het opvoeden van jongen doen het mannetje en vrouwtje samen. Dit doet het koppeltje op een groot nest op een beschutte plek, gebouwd van riet, stro en waterplanten. Buiten het broedseizoen voegt een koppeltje zich bij de grote groep om samen te eten, grazen, leven en slapen.

Voorbeeldrol

De kuikens van de kuifhoenderkoet zijn bij het uit het ei kruipen vaak al voldoende ontwikkeld om snel zelfstandig achter de ouders aan te lopen. Toch verzorgen de ouders het jong nog acht tot veertien weken nadat het ter wereld is gekomen, onder meer door het te laten zien hoe het voedsel kan vinden.