De Komodovaraan komt voor in Indonesië op een paar Kleine Soenda-eilanden, waaronder Flores, Komodo en Rinca. Hij prefereert tropische savannes met hoge grassen, maar is ook te vinden op stranden en droge rivierbeddingen.

Wat eet hij het liefst?

Hij eet voornamelijk aas, maar jaagt zelf ook op grote prooien als herten, wilde zwijnen en waterbuffels.

Jagen

Komodovaranen jagen op grote prooien door deze te overvallen en ze daarna te bijten. Deze giftige beet zorgt ervoor dat de prooi bloed verliest en in shock raakt. De Komodovaraan volgt het gewonde dier totdat deze bezwijkt.

Maaltijd

Komodovaranen kunnen tijdens één maaltijd 80 procent van het eigen lichaamsgewicht opeten. Vanwege de grote elasticiteit van de maag en de grote bek en keelopening kunnen ook grote brokken vlees naar binnen worden gewerkt. Ook zijn de kaken flexibel waardoor een prooi binnen korte tijd kan worden opgegeten.

Grootste hagedissensoort ter wereld

De Komodovaraan is een hagedis uit de familie varanen. De Komodovaraan staat bekend om zijn lengte. Het is de grootste hagedissensoort ter wereld. De Komodovaraan is door het kleine verspreidingsgebied een erg kwetsbare diersoort en is daardoor van bescherming afhankelijk. Zijn grootste bedreigingen zijn het verdwijnen van hun prooidieren, stroperij en verkleining van hun habitat door de mens.

ARTIS steunt

ARTIS steunt het Wae Wuul Reserve Protection Programme van de Komodovaranen. Het Wae Wuul natuurreservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en begrenst tevens de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied in het Komodo National Park. Lees meer over dit project