De knoflookpad komt voor in rivierdalen in Europa en West-Azië, zo ook in het oosten van Nederland.

Wat eet hij graag?

Kikkervisjes van de knoflookpad eten voornamelijk algen en planten. Soms eten ze ook gewonde kikkervisjes van hun eigen of een andere soort. Volwassen knoflookpadden eten voornamelijk kruipende ongewervelden, zoals wormen. Snel vliegende insecten slaan ze meestal over. 

Knoflookgeur

In geval van nood verspreidt de knoflookpad een scherpe geur om zijn vijanden af te schrikken. Zijn Nederlandse naam dankt hij aan deze knoflookgeur die hij verspreidt.

Bedreigd

Het gaat slecht met de knoflookpad in Nederland. Het is zelfs een van de meest bedreigde amfibiesoorten in ons land. Jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied is de oorzaak van de sterke afname van aantallen dieren. De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de knoflookpad te verbeteren. Desondanks lukt het de soort niet om op eigen kracht van de bedreigde status af te komen.

ARTIS steunt

In 2012 heeft ARTIS de handen ineengeslagen met Stichting  RAVON  (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) om een reddingsplan voor de knoflookpad op te stellen en uit te voeren. Dit plan begon met het door RAVON verzamelen van honderden eisnoeren uit 10 verschillende kolonies van knoflookpadden in diverse natuurgebieden in Nederland. De taak van ARTIS is het opkweken van eisnoeren door de dierverzorgers. Het houden en verzorgen van de knoflookpad vergt veel tijd en een veilige en goede leefomgeving om de dieren gezond en sterk te houden. RAVON zorgt ervoor dat de kikkervisjes of jonge padden worden uitgezet in drie gebieden in Noord-Brabant. Lees meer over dit project