Kluten leven in waterrijke gebieden, zoals kusten, moerassen en mangroves. De vogels komen voor Europa, Azië en Afrika. Ook in Nederland kan je de kluut in het wild zien.

Wat eet hij graag?

Kluten eten voornamelijk ongewervelde waterdieren, zoals insecten, slakken, kreeften en wormen, maar ze eten ook waterplanten en kleine vissen. Om eten te zoeken steken kluten hun opgewipte snavels in het water en bewegen hun koppen heen en weer. Zodra ze een worm of kreeft voelen, happen de vogels toe.

Bescherming

Bij gevaar heeft de kluut verschillende technieken. Om zijn jongen te beschermen, doet de kluut soms alsof hij zijn vleugel gebroken heeft, zodat het roofdier eerder op hem af komt dan op de jongen. Als een indringer in zijn territorium komt, probeert de kluut deze met duikvluchten af te schrikken. Met grote snelheid vliegt hij op het roofdier af, die hij op een haar na mist. Pas als het gevaar echt te groot is, vliegt de kluut weg.

Broeden

Kluten broeden in kolonies van 10 tot wel 70 paartjes. Binnen de kolonie bouwen ze de nesten dicht bij elkaar. Het mannetje en het vrouwtje broeden de eieren samen uit. Kluten zijn nestvlieders: de kuikens verlaten meteen het nest en gaan op zoek naar voedsel. Na 35 tot 42 dagen kunnen ze vliegen.