De kip komt oorspronkelijk uit Zuid-Azië, voornamelijk de jungle van Indië. Maar nu de kip gedomesticeerd is, komt deze overal ter wereld voor.

Wat eet hij het liefst?

De kip is een herbivoor en een insectivoor. Ze zoeken op de grond voor zaden, fruit en insecten. Hierbij gebruiken ze hun poten om de bladeren van de grond weg te krabben.

Pikorde

Kippen leven in groepen met een strakke pikorde. Elke kip weet precies welke positie zij inneemt en wie er hoger of lager staat. Ze pikken naar degenen die lager staan, maar worden zelf gepikt door kippen met een hogere status. Kippen herkennen elkaar aan de kop en nek. De meest dominante kip krijgt de beste slaapplek en mag als eerste van het graan eten. Het woord ‘pikorde’ gebruiken we ook in onze taal om een hiërarchie aan te geven.