De Keniaanse kroonparelhoen leeft in de open bosgebieden en savannebossen in Tanzania, Kenia en Ethiopië. Hier leven ze in groepen van ongeveer 20 vogels.

Wat eet hij graag?

Keniaanse kroonparelhoenders zijn echte omnivoren. Ze eten fruit, zaden, bladeren, stengels, spinnen, miljoenpoten en insecten zoals kevers en sprinkhanen. 

Hoogvliegers

Kroonparelhoenders zijn monogaam en paartjes blijven vaak voor lange tijd samen. Tijdens de balts biedt het mannetje voedsel aan bij het vrouwtje. Het nest wordt gebouwd in een kuiltje in de grond, waar het vrouwtje de eieren in 26-28 dagen uitbroedt. In deze broedperiode beschermt het mannetje haar. Twaalf dagen nadat de eieren zijn uitgekomen, kunnen de kuikens al vliegen. 

Stippenpatroon

De Keniaanse kroonparelhoen is te herkennen aan het zwarte verenkleed dat volledig bedekt is met witte stippen. Daarnaast hebben ze een zwarte kuif op hun rode kop. De hals is blauw.