De kea leeft voornamelijk in bosgebieden en beboste valleien in Nieuw-Zeeland. In de winter komt hij ook in laaggelegen, minder dichtbegroeide gebieden voor. Kea’s zijn intelligent en sociaal. Ze leven in groepen van 30 tot 40 vogels.

Wat eet hij het liefst?

De kea is een alleseter. In de zomer eet hij voornamelijk zaden, bessen, insecten en planten. In de winter voedt hij zich ook met restjes vlees van karkassen die roofdieren achterlaten.

Waaghals

De kea heeft de reputatie van een waaghals en is een nieuwsgierige vogel. Tijdens het ontdekken van zijn leefomgeving schuwt hij parkeer- en picknickplaatsen niet. Hier zoekt hij naar voedselresten. Het is ook een intelligente vogel. Hij kan bij het doorzoeken van rugtassen, tenten en auto’s plastic en rubberen onderdelen razendsnel verwijderen.

Broedtijd

De kea broedt één keer per jaar. Het aantal eieren kan verschillen van twee tot vier. Het vrouwtje broedt de eieren in drie tot vier weken uit. Het mannetje voert haar gedurende deze periode. Na circa elf weken verlaten de jongen het nest. Ze leven niet meteen zelfstandig, maar worden nog enkele weken door hun ouders gevoerd. Voordat de jonge vogels zich vestigen op een plek, trekken ze in een groep rond.
 

Is geadopteerd door: