De Japanse kraanvogel leeft in moerassige gebieden, rijstvelden, intergetijden- en kunstgebieden verspreid door Japan, China, Korea in Rusland. In veel Oost-Aziatische landen is de kraanvogel van groot cultureel belang. Omdat de vogel een levenslange band aangaat met een partner staat hij vaak symbool voor trouw en een lang leven. Volgens legendes zouden ze duizend jaar oud kunnen worden. Vooral bij bruiloften wordt de kraanvogel daarom vaak afgebeeld als teken van geluk en huwelijkse voorspoed.

Wat eet hij het liefst?

Naast de Japanse kraanvogel leeft in ARTIS ook de Europese kraanvogel (Grus grus), die sinds 2001 weer in Nederland broedt. Deze Europese kraanvogel is iets kleiner dan de Japanse, en heeft een grijzer verendek. Hoewel alle kraanvogels omnivoren zijn, eet de Europese voornamelijk planteneters. Het dieet van de Japanse kraanvogel bestaat voornamelijk uit vis, kleine zoogdieren en reptielen en ongewervelden. Van alle kraanvogels eet de Japanse het meeste vlees.

Dans van de kraanvogel

Alle kraanvogels hebben een vorm van dans, maar die van de Japanse kraanvogel is erg uitgebreid. De dans bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder sprongen, buigingen, pirouettes en rennen met de vleugels uitgestoken. Met de dans kunnen kraanvogels een partner aantrekken, hun territorium afbakenen of sociale banden aanhalen. Vooral voor paartjes die decennia bij elkaar blijven is samen dansen belangrijk. Voordat ze aan een dans beginnen roepen beide kraanvogels gezamenlijk, het vrouwtje zingt hierbij iets hoger.

Meedansen

De poses van de kraanvogel zijn van grote inspiratie geweest voor gevechtsporten. zo zijn er verschillende stijlen en poses in onder andere Tai Chi en Kung Fu gebaseerd op deze dans. Soms proberen mensen de dans van de kraanvogel te imiteren. In uitzonderlijke gevallen, als de dans heel goed is uitgevoerd, zal de kraanvogel beginnen te dansen met de menselijke partner. Je kunt de dans in ARTIS zelf uitproberen bij de Ruïne waar de Japanse kraanvogels leven.

33 kraanvogels

De Japanse kraanvogel is bijna uitgestorven in Japan door jacht op zijn veren en het verdwijnen van zijn leefgebied. Op het dieptepunt waren er nog maar 33 kraanvogels in heel Japan. Door het bijvoeren van de dieren en aanwijzen van beschermde gebieden komen er inmiddels weer meer dan 1.300 op het Japanse eiland Hokkaido voor. Ongeveer 1.600 dieren leven  in China en Korea.

Is geadopteerd door: