De Incakaketoe komt alleen voor in Australië. Hij leeft in verschillende gebieden en trekt rond om op zoek te gaan naar een goede voedselbron. De vogels maken hun nest in boomholtes, maar ze kunnen zelf geen bomen uithollen. Ze zijn daarom afhankelijk van holle bomen of van holtes die door andere dieren al in bomen zijn gemaakt.

Wat eet hij graag?

Zaden, noten, granen, fruit en knollen vormen het grootste deel van het dieet van de Incakaketoe. Met hun grote snavels kunnen ze grote noten en zaden kraken, maar ook takken openbreken om insectenlarven te pakken. 

Eigen plek

Een Incakaketoe broedpaar is territoriaal en houdt erg van een eigen plekje. Hun nest moet dan ook een kilometer van een ander nest liggen. In bestaande boomholtes maken de kaketoes nesten die ze inrichten met reepjes bast en houtsnippers. Als de eieren eenmaal zijn gelegd, broeden de ouders samen de eieren uit. Het mannetje broedt vaak overdag en het vrouwtje ’s nachts.

Let op!

De opvallende kuif van de Incakaketoe is felgeel en rood van kleur. Als ze deze kuif opzetten het lijkt net alsof ze een vlaggetje opsteken. Hiermee trekken ze een partner aan of waarschuwen ze voor gevaar.