De hyacinthara komt voornamelijk voor in Brazilië. Hij leeft op plekken waar het niet te dichtbebost is, zoals de palmsavanne en aan de rand van dichtbeboste gebieden in dit land. Hij wordt ongeveer 70 jaar oud.

Wat eet hij graag?

De voornaamste voedselbron voor de hyacinthara zijn palmnoten. Deze noten zijn vaak heel hard, maar met zijn sterke snavel kan de hyacinthara de noten makkelijk open kraken. Daarnaast eet hij ook vruchten en zaden.

Grootste papegaai

Met zijn lengte van een meter is de hyacinthara de grootste papegaai ter wereld. Deze status wordt voornamelijk bepaald door zijn lange staart, die de helft van zijn totale lengte beslaat.

Bedreigd

De hyacinthara is een bedreigde diersoort. In de jaren tachtig heeft deze vogel extreem te lijden gehad onder illegale handel. Geschat wordt dat er toen 10.000 vogels illegaal zijn gevangen en verhandeld als huisdier. Daarnaast leeft de hyancinthara in een gebied in Brazilië dat zich snel aan het ontwikkelen is. Hierdoor wordt er steeds meer ruimte opgeëist door de mens en verdwijnen in hoog tempo grote delen van het leefgebied van de hyacinthara.
 

Is geadopteerd door: