De oorspronkelijke toegangspoort van ARTIS bevond zich aan de Plantage Middenlaan, bij de brug over de toenmalige Nieuwe Prinsengracht. Vanwege de bouw van het Groote Museum werd deze toegangspoort afgebroken, maar de meer dan levensgrote borstbeelden van Linnaeus en Cuvier die de poort flankeerden zijn vermoedelijk dezelfde als die nu in de ARTIS-Bibliotheek staan.

Fraaie hekken

De nieuwe Hoofdingang aan de Plantage Kerklaan kreeg in 1851 de fraaie toegangshekken van de (verdwenen) begraafplaats Zorgvlied toegewezen. De herkomst van de sierlijke dieren-medaillons op de pilaren ter weerszijden van het doorgangshek (tot ca. 1940 ook aan de binnenzijde) is, net als de datering, onbekend. 

Vergulde adelaars

In 1854 schonk het bestuurslid E. Sillem de beide vergulde adelaars die de pijlers bekronen, naar een ontwerp van de beroemde Christian Rauch uit Berlijn. Ze vervingen twee sierlijke bloembakken. 

Portiershuisjes

De Portiersloges (gebouwd door J. Rietsnijder, 1851, in 1988  geheel gerenoveerd) lieten links de leden door, rechts de betalende bezoekers. Overigens stonden identieke portiershuisjes tot in de jaren vijftig ook bij de achteringang van ARTIS, aan de Lijnbaansgracht. Op elk van de huisjes aan de Hoofdingang wapperde de Hollandse driekleur.