De Hollandse Tuin heette aanvankelijk Fransche Aanleg of Fransche Tuin. Deze siertuin ontstond in 1863 doordat op die locatie de giraffenstallen werden afgebroken, omdat elders de veel ruimere nieuwe verblijven klaar waren.

Klein Versailles

De Fransche tuin was vrij kort en bijna vierkant, maar dankzij de heggetjes, siervazen en het ronde perk in het midden, was het toch een soort 'klein Versailles'.

Huldeblijk

Aan de kop van de tuin verrees in 1891 een acht meter hoog monument ter ere van ARTIS-oprichter G. F. Westerman. Het was een weelderig uitgesproken 19de-eeuws huldeblijk. De andere beelden, de Vier Seizoenen, doken een hele tijd op diverse locaties in de tuin op.

Karakter

In de jaren '30 van de twintigste eeuw kregen ze pas hun vaste plaatsen op de hoeken van de tuin. Waarschijnlijk is toen ook de naam Hollandsche Tuin in zwang gekomen. Tijdens de renovatie in het voorjaar van 2007 is het oude karakter van de Hollandse Tuin hersteld.