In ARTIS, rechts naast het buitenverblijf van de chimpansees staat de Heimanseik.

Eli Heimans

De zomereik is circa 275 jaar oud en vernoemd naar natuurkenner en -popularisator Eli Heimans. Hij schreef er in 1903 in de Groene Amsterdammer het volgende over: "Daar [...] rijst weer zoo’n kronkeltakkige eik omhoog, een dertig meter stellig; met de grote bruine beuken de trots van ARTIS."

Schimmelziekte

Helaas lijdt de Heimanseik aan een schimmelziekte, een op zichzelf natuurlijk verschijnsel bij oudere bomen. Dat betekent wel dat als de boom gevaarlijk wordt, hij gekapt moet worden. De stam wordt jaarlijks gecontroleerd door deskundigen.