Het bronzen beeld van een hangbuikzwijntje op vrijwel ware grootte werd in 1977 aan ARTIS geschonken door de stichting Jaap Kaas, op nadrukkelijke wens van zijn weduwe Margot Kaas-Brandon.