De Groote Volière is een van de vijf ARTIS-gebouwen die nog van vóór 1838 dateren. ARTIS kocht dit charmante buitenhuisje in 1863 van een zekere J. Masman; in 1868 was het met ruim, koepelvormig gaas- en glaswerk als volière ingericht.

‘Wanneer alle dieren zóó konden worden geherbergd, de sterflijsten zouden inkorten, de geboorteregisters in omvang toenemen’, schreef men in het ARTIS-Jaarboekje van 1869. 

Door de jaren heen

Oorspronkelijk droeg het huisje een puntig dak met een balustrade eromheen; de volières waren voorzien van glaskoepels. Omstreeks 1975 werden deze uit vierkante ruitjes opgebouwde koepels vervangen door gaas. Rond 1990 werd het interieur van het gebouwtje, dat nog grotendeels de oude huiselijke indeling bewaarde, grondig aangepast door middel van verwarming en winterverblijven voor de voornaamste bewoners, de ibissen. Momenteel zijn er ook statige neushoornvogels en kroonkraanvogels gehuisvest.