De Goeldi tamarin is te vinden in het Amazoneregenwoud in delen van Peru, Ecuador, Brazilië, Bolivia en Colombia. Hoewel ze uitstekend kunnen klimmen, leven ze voornamelijk in de onderste vijf meter van het bos. Goeldi tamarins kunnen ook erg goed springen, soms wel vier meter, zonder hoogte te verliezen.

Wat eet hij graag?

Goeldi tamarins eten voornamelijk fruit en insecten. Zo nu en dan jagen ze ook op kleine gewervelde dieren. Als er weinig voedsel beschikbaar is, eten ze zelfs paddenstoelen. Het is de enige aap die dit doet.

Met andere soorten

Goeldi tamarins leven in kleine groepen. Ze vormen vaak groepen met andere soorten kleine apen, zoals de roodbuiktamarin (Saguinus labiatus). Ze volgen de andere soort om zo bomen met veel fruit te vinden. Omdat de Goeldi tamarin niet graag hoog klimt, eet hij het fruit dat de andere aapjes laten vallen.  

Gezamenlijke zorgen

Veel klauwaapsoorten krijgen tweelingen. De Goeldi tamarin is een uitzondering: na een draagtijd van bijna vijf maanden wordt er meestal maar één jong geboren. De eerste twee weken van zijn leven wordt het jong 24 uur per dag door de moeder op haar rug gedragen. De derde week is de vader aan de beurt en vanaf de vierde week zorgt de hele groep voor het jong.  Na ongeveer zeven weken is hij in staat om zelf voedsel te zoeken en zich door het bos te bewegen.