ARTIS kreeg haar eerste giraffes in 1856 als geschenk van de weduwe Hartman, wier echtgenoot als opperstalmeester bij de Egyptische Basha had gediend.

Passend verblijf

Aanvankelijk woonden de dieren in een halfrond verblijf tegenover de Roofdierengalerij, middenin wat na 1863 de Fransche Aanleg, en weer later de Hollandse Tuin zou worden. In datzelfde jaar kregen ze een passend verblijf in chaletstijl, op de plaats van de huidige Giraffenstal, mogelijk naar een ontwerp van ARTIS-architect G.B. Salm. 

Klassieke chaletstijl

Sindsdien zijn deze stallen geregeld verbouwd en uitgebreid, maar het uiterlijk van de vroegste stallen werd zoveel mogelijk in ere gehouden. In 1999 werd ook de achtergevel ten behoeve van de Savanne-aanleg in diezelfde klassieke chaletstijl aangepast. Van het begin af aan hebben de giraffes er samengeleefd met antilopesoorten en sinds 2010 kunnen ze nu de ruime Savanne op, met Grévy-zebra’s en struisvogels als gezelschap.