Gewone jaarvogels leven op grote hoogte in de regenwouden van Zuidoost-Azië

Wat eet hij graag?

Volwassen jaarvogels eten voornamelijk fruit. De kuikens daarentegen krijgen voornamelijk sprinkhanen en verschillende soorten larven gevoerd door de ouders, want dierlijke eiwitten zijn wat jonge vogels nodig hebben voor de groei en ontwikkeling.

Ingemetseld

De gewone jaarvogel nestelt op een bijzondere manier. Het koppel gebruikt een boomhol waarbij de vrouw volledig wordt ingemetseld op een kleine spleet na. Het mannetje voert tijdens het broeden het vrouwtje door dit gaatje. Als er een kuiken is, verdubbelt de taak van de man om eten te brengen. Na ruim drie maanden breken moeder en jong uit het nest. Soms verlaat het vrouwtje het nest voortijdig, zodat beide ouders op zoek kunnen naar voedsel voor het jong.

Betrouwbaar

De koppelvorming bij deze vogelsoort luistert nauw. Het vrouwtje is immers, eenmaal ingemetseld, helemaal van de man afhankelijk voor haar voedsel. Voor het vrouwtje is het dan ook belangrijk om een betrouwbaar mannetje te kiezen. Zij geeft voedsel dat het mannetje tijdens de hofmakerij haar geeft terug. Alleen als hij haar het eten teruggeeft toont hij zich een betrouwbare en volhardende man. Als ze dan voor hem kiest blijven ze verder hun hele leven bij elkaar.

Gewoon opvallend

Ondanks zijn naam heeft de gewone jaarvogel opvallende kenmerken. Het mannetje heeft een prominente gele keelzak, het vrouwtje een blauwe. Jonge jaarvogels hebben hun eerste levensjaar het uiterlijk van het mannetje, ongeacht het geslacht. De vogel heeft een opmerkelijke hoorn bovenop de enorme snavel.