De eiders komen voornamelijk voor nabij kustgebieden in Noordelijk Europa, Noord-Amerika en Oost-Siberië.

Wat eet hij graag? 

Eiders duiken naar schelpdieren, kreeftachtigen en krabben op de zeebodem.

Bedreigd door de mens

Eiders worden bedreigd door overbevissing. Door de grootschalige mossel- en kokkelvangst verdwijnt hun belangrijkste voedselbron. Ook watervervuiling door olie en verstoring van het leefgebied door toeristen spelen een grote rol in de afname van het aantal eiders.  

Voedsel

De eiders gaan ongeveer 15 tot 30 minuten op zoek naar voedsel. Ze duiken daarbij tot wel twintig meter diep. Daarna gaan de eiders landinwaarts om rustig het voedsel te verteren.