Evenals het Wolvenhuis dateert het Oude Broedmachinehuis al van voor de oprichting van ARTIS. Het werd met de omringende grond aangekocht in 1863, vooral om er vele verschillende soorten sier- en postduiven in onder te brengen. Op de begane grond heeft ook een tijdje een ijsbeer gewoond.

Rond 1930 was de eerste zeekoe er gehuisvest, naast een speciale broedmachine waar het publiek eieren kon zien uitkomen; de broedmachine is nog in ARTIS aanwezig.