Evenals het Wolvenhuis dateert het Oude Broedmachinehuis al van voor de oprichting van ARTIS. Dit huis werd rond 1730 samen met een ‘agtkante houte coupeltje’ op het erf van meneer Costerus gebouwd. Het groene wandelgebied de ‘Plantagie’ kende meer van dit soort tuinkoepels, paviljoens en buitenhuizen. Dit gebouw werd in 1852 aangekocht. Het werd gebruikt als Duivenhuis waar men sier- en postduiven kon bewonderen, en later als broedmachinehuis waar bezoekers eieren konden zien uitkomen.

Een dierverblijf voor velen

Het monumentale huis heeft vele dieren gekend. Postduiven vlogen hier in en uit en talloze kuikens kwamen hier uit hun ei. Ook was dit huis het eerste verblijf van een ijsbeer en wat later zwom hier de eerste zeekoe van ARTIS.