In ARTIS staat de replica van de bijzondere 19de-eeuwse bijenkast van Dzierzon. Voor 1858 werden bijen gehouden in kegelvormige bijenkorven gemaakt van stro. Nadeel van deze constructie was dat eerst de bijenkolonie moest worden gedood, voordat de honing kon worden geoogst.

Revolutionair

De nieuwe kast was revolutionair met uitneembare raten. Hierdoor kon de honing geoogst worden en konden de bijen blijven leven. Toenmalig ARTIS-directeur G. F. Westerman was zeer gecharmeerd van deze nieuwe ontwikkeling en kocht de kast van Dzierzons aan. Op deze bijzondere bijenkast kwamen geïnteresseerden uit heel Europa af. 

Historisch

De 18de-eeuwse, hardstenen piëdestal waarop Dzierzons bijenkast gestaan heeft, dient weer als voet voor de replica. De bijenkorf is onderdeel van de extra tuinaanleg met nieuwe kas en kweekbakken bij de uitgang van het Vlinderpaviljoen, aan de kant van de poppenkast. De historische bijenkorf vervult samen met een moderne bijenkast een belangrijke rol in een nieuw educatief programma, gericht op planten, kruiden en voedsel en de rol van tuinieren en parkarchitectuur daarbij.

Voetstuk

Een fraai Zandstenen Voetstuk van voor 1857. Het voetstuk werd in die tijd gebruikt als piedestal voor een speciaal type bijenkorf, die het oogsten van de honing vereenvoudigde. Sinds 2010 is dat opnieuw de functie van het voetstuk geworden. De Driërzons Bijenkorf stond intertijd ter demonstratie in de tuin opgesteld.