De Balispreeuw leeft alleen op Bali, Indonesië. Het is tevens een symbool het eiland.

Wat eet hij graag?

De Balispreeuw is een omnivoor, ze eten alles. Op het menu staan voornamelijk insecten, maar ook vruchten, nectar en kleine reptielen. Ze halen hun eten vooral van bomen, maar tijdens het broedseizoen zoeken zij ook naar eten op de grond. Er zijn zelfs Balispreeuwen gezien die op de rug van hoefdieren op zoek zijn naar eten. 

Bedreigde soort

De Balispreeuw is wereldwijd een gewilde kooivogel en wordt ondanks bescherming nog steeds gevangen. De bossen waarin hij leeft, zijn nu grotendeels akkerland. Zelfs in het Nationale Park Bali Barat zijn de Balispreeuwen niet veilig voor verzamelaars. Ondanks allerlei beschermingsprojecten leven er op Bali nu minder dan 50 volwassen Balispreeuwen. Wel is via uitzettingsprojecten op het eiland Nusa Penida een tweede populatie ontstaan, die nu uit 120 dieren bestaat. ARTIS doet mee aan het fokprogramma van deze soort. 

Blauwe ogen 

De Balispreeuw is duidelijk te herkennen als spreeuw, zowel qua gedrag als uiterlijk. Het is een opvallende witte vogel met felblauwe kale huid om de ogen. Ook heeft hij aan het aan het einde van de staart en vleugels zwarte veren. De vrouwtjes en mannetjes lijken op elkaar, maar het mannetje heeft meestal een langere kuif dan het vrouwtje. Deze kuif kan hij opzetten als een kam om zo aandacht van de vrouwtjes te trekken.

Silent-Forest project

De Balispreeuw wordt in delen van Zuidoost-Azië als huisdier gehouden door de bevolking. Veel vogels worden uit het wild gevangen voor de handel, zangwedstrijden, en het maken van traditionele medicijnen en gerechten. Dit gebeurt niet alleen met de Balispreeuw, maar ook met veel andere zangvogels in Zuidoost-Azië, waardoor de zangvogels met uitsterven bedreigd worden.

Om de Balispreeuw en andere zangvogels in Zuidoost-Azië te beschermen, is EAZA het Silent Forest-project gestart. Het doel van het project is om het probleem onder de aandacht te brengen. Niet alleen hier, maar ook bij de lokale bevolking. Door bewustwording te creëren, hoopt het project de leefomstandigheden en leefomgeving van de zangvogels te verbeteren.