De anoa komt uitsluitend voor op het Indonesische eiland Sulawesi. Daar leeft hij in dicht laaglandbos en in gebieden met moeras en struikgewas. Vaak is hij te vinden in de nabijheid van water. Buiten de paartijd leeft de anoa solitair. Dit betekent dat hij in zijn eentje leeft.

Wat eet hij graag?

De anoa is een herbivoor. Hij eet onder andere bladeren, zaailingen, kruiden, grassen, twijgen en vruchten. Waarschijnlijk speelt de anoa een belangrijke rol bij de verspreiding van zaden van verschillende planten.

Dwergbuffel

De anoa is de kleinste van alle wilde runderen. Hij wordt ook wel gemsbuffel of dwergbuffel genoemd. In de plaatselijke taal van Sulawesi betekent anoa ‘buffel’.

Bedreigd

Jonge anoa's worden bejaagd door pythons en civetkatten. Volwassen anoa’s hebben geen natuurlijke vijanden. De grootste bedreiging voor de anoa is de mens. Voor de komst van vuurwapens waren de mensen op Sulawesi bevreesd voor de anoa. Ze maakten er maar zelden jacht op. De anoa kan namelijk blindelings aanvallen als hij in het nauw wordt gebracht. Nu worden anoa’s bejaagd om hun vlees, hoorns en huid. Daarnaast wordt de anoa bedreigd door boskap. Al veel van het oorspronkelijke laaglandbos is verdwenen. De anoa is opgenomen in een EEP, een Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten. 
 

Is geadopteerd door: