page title

Populatiebeleid

ARTIS hanteert een populatiebeleid met als uitgangspunt dat zij het ontstaan van ‘surplusdieren’ in de collectie tracht te beperken.

Het populatiebeleid verschilt per diersoort. Bij soorten waar het kan, past ARTIS een anticonceptiebeleid toe of houdt ARTIS alleen mannetjes of vrouwtjes in een groep. Als een dier niet in ARTIS kan blijven, wordt er een andere dierentuin gezocht. Dit gaat altijd gepaard met intensief overleg tussen Europese dierentuinen en de (internationale) fokprogrammacoördinator. In veel gevallen kan ARTIS een andere goed aangeschreven dierentuin vinden. Als er geen andere uitweg meer is, zal het dier worden geëuthanaseerd. ARTIS is zeer emotioneel betrokken bij de dieren en zal altijd álle middelen en mogelijkheden onderzoeken om dit uiterste middel te voorkomen.

ARTIS is lid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) en WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) waarmee ARTIS vanzelfsprekend de beroepsspecifieke afspraken onderschrijft.

ARTIS voert vlees aan haar (roof)dieren en aaseters, zoals de Afrikaanse wilde honden, leeuwen en vale gieren. Soms voert ARTIS ook karkassen, dit is onderdeel van het gedragsverrijkingsprogramma om zo het natuurlijke gedrag bij deze dieren te stimuleren.