page title

Natuurbehoudproject Polynesische boomslak

ARTIS zet zich in voor het verbeteren van de overlevingskansen van de Polynesische boomslak.

Opgegeten

Het gaat slecht met de inheemse slakken in Frans-Polynesië, gelegen in de Grote Oceaan. Bepaalde soorten zijn uitgestorven door de introductie van een vleesetende slakkensoort (Euglandina rosea). Deze Amerikaanse roofslakken werden uitgezet op het eiland om de grote agaatslak te bestrijden. De grote agaatslak (Lissachatina fulica) was in 1967 als voedselbron op Tahiti geïntroduceerd, maar de slakken ontsnapten en aten de gewassen op. De Amerikaanse roofslak bleek echter de kleinere inheemse boomslakken lekkerder te vinden dan de grote agaatslakken. In korte tijd werden er heel veel boomslakken opgegeten. Een groot deel van de soorten op het eiland stierven uit.

 

P-affinis-WAZA-DC_1920x1080.jpg

Polynesische boomslakken zijn echte ‘afvalverwerkers’ ze eten verrotte planten op.

 

'Manager van het bos'

Het voortbestaan van de inheemse boomslakken is belangrijk voor de biodiversiteit, ze vervullen een rol in het ecosysteem. Ze zijn een indicatorsoort voor de status van het milieu en hebben tevens een rol als 'manager van het bos': ze eten vegetatie en ruimen afval (verrotte planten) op. Daarnaast vormen ze een belangrijke soort voor evolutionaire studies en horen ze bij de cultuur op de Frans-Polynesische eilanden.

Doelstellingen

Het doel van het project voor de korte termijn is het voorkomen van het uitsterven van nog meer soorten, ondersoorten en genetisch verschillende populaties van de bestaande endemische boomslaksoorten van de familie Partulidae. De doelstelling voor de lange termijn is het behoud en het verbeteren van de overlevingskansen van de endemische boomslaksoorten van de familie Partulidae binnen hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ook het herintroduceren van de soorten die in het wild zijn uitgestorven vanuit het internationale kweekprogramma is een belangrijk doel.

Het plan

In het actieplan speelt veldonderzoek een belangrijke rol. Zo worden onder andere de diverse populaties slakken gemonitord en wordt onderzocht waarom bepaalde populaties zich beter weten te handhaven in de aanwezigheid van de roofslak. Andere aspecten binnen het project betreffen habitat bescherming, genetische analyse van de populaties en voorlichting van de lokale bevolking. Onderdeel van dit laatste vormt educatie aan scholen over hun natuurlijke en culturele erfgoed. Hiernaast is er een internationaal kweekprogramma waaraan meerdere dierentuinen meedoen. Hier vanuit worden dieren geselecteerd voor terugplaatsing naar Tahiti.

In 2016 heeft ARTIS voor het eerst  Polynesische boomslakken uitgezet in hun oorspronkelijke leefgebied op Tahiti. Het gaat om de in het wild uitgestorven nihoboomslak (Partula nodosa). De herintroductie van slakken in het wild is een belangrijk onderdeel van het natuurbehoudproject. De aankomende jaren zullen er meer slakken worden uitgezet en populaties gevolgd worden.

Samen met lokale projectmedewerkers heeft een ARTIS-dierverzorger de boomslakken uitgezet op Tahiti.

Steun van ARTIS

ARTIS steunt het veldonderzoek financieel en doet mee aan het kweekprogramma om zo mogelijk dieren te leveren voor repatriëring naar het natuurlijke leefgebied. Binnen het kweekprogramma zal ARTIS tevens als ‘dependance’ van Tahiti optreden. Zij zal drie soorten Polynesische boomslakkenPartula nodosaPartula hyalina en Partula affinis, gekweekt in ARTIS en diverse andere dierentuinen in Europa en Amerika, opvangen en onderwerpen aan een uitgebreide veterinaire keuring, voordat zij via een gezamenlijk transport richting het wild gaan. ARTIS is een van de weinige dierentuinen in de wereld die ervaring heeft met het verzorgen van deze gevoelige weekdieren.
 

Organisatie: Partulid Global Species Management Programme
Diersoort: Polynesische boomslak
Locatie: Frans-Polynesië

None

De Partula hyalina is een van de drie Polynesische boomslakken die ARTIS kweekt in een daarvoor speciaal ingerichte kweekruimte in het Insectarium. Bezoekers kunnen zien hoe de kweek in zijn werk gaat.