page title

Natuurbehoudproject pinché-aapje

ARTIS maakt sinds 2018 deel uit van de Cotton-top tamarin conservation club. Samen met andere Europese dierentuinen ondersteunt ARTIS hiermee het werk van Proyecto Titi.

Bedreigd

Pinché-aapjes leven in een klein gebied in de bossen in het noordwesten van Colombia. Het aapje is ernstig bedreigd, onder andere door ontbossing. Van hun totale leefgebied is nu nog maar twee procent over. Daarnaast speelt illegale handel ook een grote rol. In de jaren 1960 en 1970 werden de aapjes in grote getalen geëxporteerd naar de Verenigde Staten om als proefdier gebruikt te worden in medisch onderzoek. Tegenwoordig worden de Pinché-aapjes nog steeds illegaal verhandeld als huisdier. Naar schatting zijn er nog zo’n 7.000 Pinché-aapjes in het wild, waarvan 2.000 volwassen dieren.

Proyecto Tití

In 1987 werd Proyecto Tití opgericht om op grote schaal onderzoek te doen naar Pinché-aapjes. Onderzoekers bestudeerden het gedrag, de voortplanting en het dieet van verschillende groepen Pinché-aapjes. Al snel bleek dat de diersoort ook beschermd moest worden, en werd het project uitgebreid tot natuurbehoudsorganisatie. Proyecto Tití is op zoek naar een langdurige oplossing voor het beschermen van de Pinché-aapjes en hun leefgebied. Om dit te bereiken combineert Proyecto Tití veldonderzoek, bosbehoud en milieu-educatie. 

pinche aapje_1920x1080jpg.jpg

Over het project

Proyecto Tití werkt samen met milieuorganisaties om de dieren in het wild te blijven bestuderen en het bos te beschermen en herstellen. Zo planten zij elk jaar nieuwe bomen om gefragmenteerde leefgebieden met elkaar te verbinden. Om deze leefgebieden te beschermen, plaatsen zij hekken van gerecycled plastic om het gebied heen. Daarnaast onderwijst Proyecto Tití kinderen over piché-aapjes en het milieu en voorzien zij de lokale bevolking van een alternatief inkomen. Zo maakt de bevolking ‘eco-mochilas’ (tasjes) en knuffelaapjes van gerecycled plastic. Proyecto Tití werkt ook samen met lokale boeren om het gebruik en de uitbuiting van het bos te verkleinen.

Organisatie: Proyecto Tití
Diersoort: pinché-aapje
Locatie: Colombia
Websites: www.proyectotiti.com