page title

Natuurbehoudproject onechte gaviaal

ARTIS zet zich in voor een duurzaam behoud van een levensvatbare populatie onechte gavialen in het Danau Sentarum National Park in Indonesië.

Bedreigd

De onechte gaviaal (Tomistoma schledelii) is een bedreigde diersoort. Naar schatting zijn er minder dan 2500 volwassen dieren over in hun leefgebied in Indonesië en Maleisië. De grootste populatie komt voor in het Danau Sentarum National Park in Indonesië. Hier bevinden zich de grootste nog overgebleven stukken veenmoerasbossen, welke een belangrijke broedplaats vormen voor de onechte gaviaal. Naar schatting zal deze populatie de komende jaren met 25% verder afnemen. De grootste bedreigingen voor de onechte gaviaal zijn een verlies aan leefgebied door ontbossing en agricultuur, de jacht en het verwijderen van eieren uit nesten.

Het project

Het project in het Danau Sentarum National Park in Indonesië bestaat uit twee fases. In de eerste fase zal de huidige populatie worden vastgesteld en de precieze bedreigingen geïdentificeerd, zodat een soortbehoud actieplan kan worden opgesteld. In de tweede fase zal het actieplan, waarbij de socio-economische aspecten van de lokale bevolking zijn meegenomen, worden uitgevoerd.
 

Organisatie: People Resources and Conservation Foundation (PRCF)
Diersoort: onechte gaviaal
Locatie: Indonesië
Website:  prcfoundation.org