page title

Natuurbehoudproject Komodovaraan

ARTIS ondersteunt het Wae Wuul Reserve Protection Programme van de Komodovaranen.

Bedreigd

 (Varanus komodoensis) komen voor op vijf eilanden in Zuidoost-Indonesië, waaronder in het Wae Wuul natuurreservaat op Flores. Sinds tientallen jaren gaat het slecht met de Komodovaraan door aantasting van hun leefgebied met name door de uitbreiding van menselijke nederzettingen, ontbossing en de toename van agricultuur.

Het Wae Wuul natuurreservaat op Flores.

Het project

natuurbehoud_komovaraan_1920x1080.jpg

Het Wae Wuul Reserve Protection Programme geeft voorlichting aan de lokale bevolking.

Het Wae Wuul natuurreservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en begrenst tevens de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied in het Komodo National Park. Middels het project worden patrouilles georganiseerd om stroperij en illegale houtwinning tegen, wordt de lokale bevolking voorgelicht over het duurzaam gebruik van het natuurlijk leefgebied en wordt de wildstand, van Komodovaraan en prooidieren, nauwlettend in de gaten gehouden. Ook krijgt de lokale bevolking trainingen in het toerisme, zodat zij profiteren van de Komodovaranen. Een belangrijke basis voor deze activiteiten vormt een wachtpost die tevens door het project is opgeknapt en weer functioneel is gemaakt.
 

Organisatie: Komodo Survival Program
Diersoort: Komodovaraan
Locatie: Indonesië